Site Loader

Oxfordzkie wydawnictwo oferuje uczniom i nauczycielom nowoczesne, wygodne i wspomagające naukę repetytorium. Stworzeniem repetytorium zajęli się specjaliści z dziedziny nauki angielskiego: Gregory J. Manin, Danuta Gryca , Joanna Sobierska oraz Joanna Sosnowska. Oxford Matura Trainer poziom podstawowy jest przystosowany do obowiązujących wymagań maturalnych i zaprojektowany tak, aby każdy uczeń mógł zdążyć przed ważnym dla siebie egzaminem. Dzięki kolorowej oprawie wizualnej, jest on atrakcyjniejszy i lepiej działa na wyobraźnię uczniów. 

Struktura

Książka ma bardzo przejrzystą i wygodną dla ucznia strukturę. Repertorium jest podzielone na rozdziały tematyczne, obowiązujące na egzaminie maturalnym. Te z kolei składają się z segmentów rozwijających potrzebne umiejętności językowe:

– słownictwo

– rozumienie tekstów pisanych

– rozumienie ze słuchu

– tworzenie wypowiedzi pisemnych

– mówienie

– znajomość środków językowych (gramatyka)

Każdy z rozdziałów zakończony jest słowniczkiem z poznanym słownictwem oraz kilkoma zadaniami, tzw. “Sprawdź się!”, które idealnie nada się na powtórkę zarówno przed maturą jak i przed sprawdzianem.

Repetytorium jest zakończone zbiorem treści uzupełniających z tematów gramatycznych oraz przygotowawczych do wypowiedzi ustnej i pisemnej. Zawiera strategie egzaminacyjne, przydatne zwroty oraz listę czasowników nieregularnych.

Treść 

Repetytorium zostało wyposażone w ćwiczenia przypominające zadania egzaminacyjne. Jest to idealne rozwiązanie, aby uczniowie poznali strukturę egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Działy tematyczne odpowiadają wymaganiom maturalnym obowiązującym od roku szkolnego 2014/2015. Jest to 15 obowiązujących rozdziałów: człowiek, dom, praca, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo. Ostatni rozdział, dotyczący kultury krajów anglojęzycznych, został zawarty przy ćwiczeniach doskonalących rozumienie tekstów i rozumienie ze słuchu.

 

Post Author: Daniel